NAVIGATION

TREND POSTS

1 LIFE - HEALTH
Patricia Urquiola coats transparent furniture
2 FOOD & BEVERAGE
It is important we are able to create an
3 CELEBRETIES
Environment that enables us to attract, inspire

NEW-PAPER

Image

This demo site is only for demonstration purposes. All images are copyrighted to their respective owners. All content cited is derived from their respective sources.

SOCIAL MEDIA

  • Image

Giải mã Người tiêu dùng bằng Nghiên cứu Định tính

Sản phẩm Giải mã Người tiêu dùng bằng Nghiên cứu Định tính

Giá : 199.000 vnđ

Khi nói đến NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, nhiều người cho rằng chủ đề này rất khô khan, logic, khoa học. Điều này không đúng nếu bạn hiểu tường tận về NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH (Qualitative Research).

Thực tế là những người làm Nghiên cứu Định tính là những người LÀM VIỆC NHIỀU NHẤT VỚI CON NGƯỜI, với người tiêu dùng, thuộc nhiều tầng lớp xã hội, hoàn cảnh, ngành hàng khác nhau, để đào sâu những vấn đề đa dạng trong cuộc sống của họ, từ những thói quen, cách nghĩ, hành vi hàng ngày, đến những tâm tư, suy nghĩ sâu xa và hành vi vô thức.

Đến với khoá học “Giải mã Người tiêu dùng bằng NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH”, bạn sẽ được tìm hiểu 4 phương pháp Nghiên cứu Định tính thường gặp bao gồm:

  • FOCUS GROUP DISCUSSION: Thảo luận nhóm.
  • IN-DEPTH INTERVIEW: Phỏng vấn chuyên sâu.
  • ETHNOGRAPHY: Sống cùng đáp viên.
  • SHOPPER STUDY: Nghiên cứu người mua hàng.
  • Bạn cũng sẽ được học về Quy trình của một Nghiên cứu Định tính và các loại hình Nghiên cứu Định tính trong tổng thể hoạt động Marketing.

Đây là một khóa nền tảng, hữu ích cho các marketer ở cả Client lẫn Research Agency, hay đơn giản chỉ là những người quan tâm và muốn tìm hiểu về người tiêu dùng mục tiêu của mình bằng những phương pháp khoa học và phù hợp. 

Top