NAVIGATION

TREND POSTS

1 LIFE - HEALTH
Patricia Urquiola coats transparent furniture
2 FOOD & BEVERAGE
It is important we are able to create an
3 CELEBRETIES
Environment that enables us to attract, inspire

NEW-PAPER

Image

This demo site is only for demonstration purposes. All images are copyrighted to their respective owners. All content cited is derived from their respective sources.

SOCIAL MEDIA

  • Image

Vietnam Media Landscape: Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

Sản phẩm Vietnam Media Landscape: Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

Giá : 199.000 vnđ

Ngành truyền thông hiện nay đang phát triển và thay đổi nhanh. Điều này làm cho thương hiệu và người làm truyền thông phải năng động hơn để thích nghi sự thay đổi chóng mặt đó nhằm tìm ra những phương thức phù hợp để tiếp cận với người tiêu dùng hiệu quả hơn. Dựa trên nhu cầu đó, khoá học này sẽ giúp bạn nắm bắt một cách toàn diện về:

  • Media Trends in Vietnam: Xu hướng của Media ở Việt Nam trong những năm đã qua, trong thời gian hiện tại và những năm sắp tới sẽ như thế nào? 
  • Media Spend in Vietnam: Chi phí truyền thông ở thị trường ở Việt Nam đang ở đâu và mức tăng trưởng mỗi năm như thế nào? Các hình thức đo lường hiệu quả truyền thông như thế nào cho từng kênh?
  • Types of Media: Các loại kênh truyền thông rất đa dạng nhưng ở khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu các loại hình phổ biến nhất, được áp dụng nhiều nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. 
  • Work with Media Agency: Cách thức hoạt động và các lợi ích khi làm việc với Media Agency. Bạn cũng sẽ được tìm hiểu về con đường nghề nghiệp và cách tổ chức nhân sự trong một công ty truyền thông nếu bạn có định hướng nghề nghiệp trong còn đường này.

Khoá học phù hợp cho các bạn muốn tìm hiểu và tham gia công việc trong các Media Agency, các bạn làm về Quản lý Thương hiệu, Phụ trách Truyền thông của doanh nghiệp.

Top